ภาพกิจกรรม

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 วันที่ 7 เมษายน 2554  ณ อาคารประสานใจ โรงเรียนวัดหุบรัก